Meny Lukk

Personvernerklæring

[et_pb_section][et_pb_row][et_pb_column type=»4_4″][et_pb_text]

Elektroniske tillatelser for gjesteparkering via brukerweb og app

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi behandler personopplysningene dine og hva som er formålet med behandlingen.

Aker P-Drift AS drifter og kontrollerer gjesteparkeringer på vegne av borettslaget/sameiet. For dette formål har Aker P-Drift AS innført elektroniske tillatelser på Brukerweb (min side) og mobil-appen Aker P-Drift for at beboere selv skal kunne registre parkeringen til sine besøkende. Som en del av denne tjenesten har styret/ledelsen i borettslaget/sameiet fått tilgang til Bedriftsweb for å kunne administrere hvem som skal ha mulighet til å gi ut gjesteparkeringstillatelser (beboere). Disse tjenestene blir heretter omtalt under ett som «de elektroniske løsningene».

Som leverandør av de elektroniske løsningene, er Aker P-Drift AS databehandler på vegne av de som benytter seg av de elektroniske løsningene, for den behandlingen av personopplysninger som er nødvendig for å benytte tjenestene. Dette innebærer at borettslaget/sameiet er behandlingsansvarlig i forbindelse med tjenestene som leveres via de elektroniske løsningene.

For å kunne levere de elektroniske løsningene må imidlertid Aker P-Drift AS også behandle enkelte av dine personopplysninger i forbindelse med å administrere plattformen og din brukerprofil. For den behandlingen som utføres for slike administrative formål, vil Aker P-Drift AS være behandlingsansvarlig.

Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Aker P-Drift ved daglig leder Tone Kristiansen.

Kontaktinformasjonen til Aker P-Drift er:

Adresse: Per Kroghs vei 4 C, 1065 Oslo

E-post: post@pdrift.no

Telefon: 22 16 70 80

Organisasjonsnummer: 985 656 304

Hvilke opplysninger behandler Aker P-Drift AS som databehandler?

Behandlingen som utføres av Aker P-Drift AS som databehandler vil være opplysninger for å verifisere at du er beboer i borettslaget/sameiet i løsningen Bedriftsweb som styret/ledelsen har tilgang til. Dette er opplysninger som er nødvendige for at ikke utenforstående skal ha tilgang til å benytte parkeringstilbudet. Aker P-Drift AS behandler kun opplysninger som er registrert av borettslaget/sameiet, det vil si i hovedsak ditt telefonnummer, men også navn og adresse i de tilfeller dette er hensiktsmessig.

Borettslaget/sameiet er behandlingsansvarlig for opplysningene som registreres inn i Bedriftsweb. Det er behandlingsansvarlig som er ansvarlig for å slette opplysningene når det ikke lenger er et formål med oppbevaringen.

Hvilke personopplysninger behandles av Aker P-Drift som behandlingsansvarlig?

I Brukerweb og i parkeringsappen Aker P-Drift, får du tilgang til en passordbeskyttet side som omhandler registrering av dine gjesters parkeringer. For å få tilgang til dette området, må du som beboer opprette en personlig brukertilgang med ditt telefonnummer som brukernavn. Navn, etternavn, epost, telefonnummer og adresse kan også registreres inn i løsningen.

For å utføre parkeringskontrollen er det også nødvendig at du legger inn dine kjennemerket til dine gjesters biler og tidsrommet for parkeringen.

Alle opplysninger som er lagt inn av deg vil kun være synlige for Aker P-Drift, men kan utleveres til borettslaget/sameiet på forespørsel.

For at vi skal kunne opprette en brukerkonto til deg i Brukerweb eller mobil-appen Aker P-Drift, må vi innhente og behandle noen personopplysninger om deg.

Følgende personopplysninger er Aker P-Drift AS behandlingsansvarlig for:

  • Kontaktinformasjon ved support

I supportsammenhenger må vi noen ganger innhente kontaktinformasjon til deg som bruker av løsningene. I slike situasjoner vil vi behandle personopplysninger som navn, telefonnummer og e-postadresse for å kunne følge opp henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining for å kunne hjelpe deg.

  • Bilens kjennemerke

Vi benytter bilens kjennemerke for å kunne kontrollere parkeringsområdet. Selv om tillatelsen kun vil være gyldig et gitt tidsrom, vil alle kjennemerker som registreres på en parkeringsavtale/tillatelse lagres i vår historikk koblet til din bruker. Dette er nødvendig for å bevise parkeringsforhold ved en senere anledning, og er spesielt aktuelt i klagesaker.

  • Bestilling av parkeringsavtaler/tillatelser

I likhet med bilenes kjennemerke vil også dine bestillinger/opprettelser av avtaler/tillatelser lagres i vår historikk. Dette er av samme grunn som nevnt over, at det ved en senere anledning kan bli nødvendig å oppsøke ved et parkeringsforhold.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.

Leveres mine opplysninger ut til tredjeparter?

Dine personopplysninger kan utleveres til styret/ledelsen i borettslaget/sameiet ved forespørsel. Det skal være en saklig grunn til utleveringen.

De elektroniske løsningene som Aker P-Drift AS tilbyr er levert av teknologiselskapet Giant Leap Technologies. Giant Leap har tilgang til opplysningene, men benytter dem kun for supportformål. Aker P-Drift AS og Giant Leap Technologies har inngått databehandleravtale for å sikre at dine opplysninger er sikret.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:  www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende oss en e-post til post@pdrift.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å sende oss en e-post på post@pdrift.no.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet.

Finn informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du har gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]