Aker P-Drift

Vi gjør parkering enkelt!

Parkeringstjenester, velge oss! Les mer…

Leie plass i et av våre parkeringsanlegg

Snarveier:

Min side private

Administrer dine parkeringer

Min side bedrift

Administrer dine parkeringer

Spørsmål?

FAQ om parkering

Klageavdelingen

Her finner du informasjon om din kontrollsanksjon

Leie av plasser

Se alle våre tilgjengelige utleieplasser!

Om Aker P-Drift

Kontakt oss ved andre henvendelser

Din totalleverandør av parkeringstjenester

Aker P-Drift har lang erfaring med parkeringsdrift i Oslo og området rundt. Vi drifter parkeringsanlegg i alle størrelser, både for private, næringslivet, det offentlige og borettslag. siden 2003 har vi opparbeidet oss høy parkeringsfaglig kompetanse. 

Nærhet til kundene

Hos oss møter du folk som har engasjement for parkering. Vi liker å ha tett og personlig og kontakt med våre kunder. kontakt oss for en uforpliktende samtale.

Høy parkeringsfaglig kompetanse

I løpet av årene har bransjen gjennomgått store endringer. Vi henger med i både oppturer og nedturer – og høster så mange erfaringer vi kan på veien. Dette fører til at tjenestene vi leverer er av meget høy kvalitet.

Gode og stabile medarbeidere

Våre medarbeidere er de mest stabile og dedikerte i bransjen, noe vi er utrolig stolte av og ønsker å løfte frem. Vi sørger for dokumentert opplæring i alle aspekter som er nødvendig for å utføre tjenesten på en god og forsvarlig måte. 

Drift

Våre kunder er i hovedsak små og mellomstore parkeringsområder i Stor-Oslo. Vi drifter alle typer anlegg, både for private, offentlig og næringsliv. For å gi de parkerende og oppdragsgivere den beste opplevelsen har vi inngått samarbeid med de beste leverandører av parkeringsløsninger.

En ryddig aktør

Det er viktig for oss å følge gjeldende lover og forskrifter. For å sikre oss oppdaterte kurs og ny informasjon er vi medlem av Norpark – Bransjeforeningen for all parkeringsrelatert virksomhet. Alle kontrollsanksjoner rapporteres til Parkeringsklagenemnda. 

Om Aker P-Drift

 Aker P-Drift har 16 års erfaring med parkeringsdrift i Oslo og området rundt. Vi er et mellomstort selskap med stor parkeringsfaglig kompetanse. 

Vi drifter parkeringsanlegg i alle størrelser, både for private, næringslivet, det offentlige og borettslag.

Medarbeiderne i selskapet har lang erfaring fra bransjen. Eiere er aktivt med i driften, noe som betyr at selskapets strategi om langsiktighet blir ivaretatt. Samtidig sikrer aktive eiere at beslutninger på høyere nivå i selskapet ikke blir motivert av finansielle grep, men blir direkte relatert til primæroppgavene som er effektiv drift av parkeringsanlegg.

 Vi ønsker å fremstå som en driftsorganisasjon, med fokus på eierskap for økt omsetning og optimalisering av inntekter for våre oppdragsgivere.

Aker P-Drift er medlem av Norpark og Parkeringsklagenemda. Aker P-Drift følger standardvilkårene for privat parkeringshåndhevelse.

 

Lover og regler

Vi er en seriøst aktør innen parkeringsdrift som til en hver tid følger lover, regler og offentlige pålegg. Alle våre annsatte har nødvendig opplæring og bevis for å kunne utføre tjenesten.  Aker P-Drift retter seg etter vedtak gjort i parkeringsklagenemda

Fremtidsrettet

Vi er markedsledende på digitale løsninger tillpasset kundens behov

Effektiv drift

Liten admenistrasjon med høy parkeringsfaglig kompetanse, dedikerte medarbeidere. Høy grad av digetalisering gjør oss konkuransedyktige på pris.

Service og vedlikehold

Vi leverer og monterer skilt til alle typer anlegg. Vår driftsteknikker og montør arbeider på full tid for å vedlikeholde og drifte våre parkeringsannlegg

Drift av parkeringsområder

Vi regulerer områder, tegner skiltplaner og skilter våre parkeringsområder i forholdt til parkeringsforskriften. Som forskriften krever er våre parkeringsanlegg meldt inn i Vegdirektoratets parkeringstegister.

Vår visjon

Vi ønsker å være et lite, fleksibelt og effektivt selskap med tett kontakt med våre oppdragsgivere. Tilby de til en hver tid beste løsningene til våre kunder som er tilgjengelig.

Vår visjon:

Best på

Moderne og innovative løsninger
Engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere 
Effektiv drift
Utnytte lite byrokrati enkelt å ta beslutninger
Stor fleksibilitet og personlig oppfølging