Om Aker P-Drift

 Aker P-Drift har 16 års erfaring med parkeringsdrift i Oslo og området rundt. Vi er et mellomstort selskap med stor parkeringsfaglig kompetanse. 

Vi drifter parkeringsanlegg i alle størrelser, både for private, næringslivet, det offentlige og borettslag.

Medarbeiderne i selskapet har lang erfaring fra bransjen. Eiere er aktivt med i driften, noe som betyr at selskapets strategi om langsiktighet blir ivaretatt.

 Vi ønsker å fremstå som en driftsorganisasjon, med fokus på eierskap for økt omsetning og optimalisering av inntekter for våre oppdragsgivere.

Aker P-Drift er medlem av Norpark og Parkeringsklagenemda. Aker P-Drift følger standardvilkårene for privat parkeringshåndhevelse.

 

Lover og regler

Vi er en seriøst aktør innen parkeringsdrift som til en hver tid følger lover, regler og offentlige pålegg. Alle våre annsatte har nødvendig opplæring og bevis for å kunne utføre tjenesten.  Aker P-Drift retter seg etter vedtak gjort i parkeringsklagenemda.

Fremtidsrettet

Vi er markedsledende på digitale løsninger tilpasset kundens behov.

Effektiv drift

Liten administrasjon med høy parkeringsfaglig kompetanse, dedikerte medarbeidere. Høy grad av digitalisering gjør oss konkurransedyktige på pris.

Service og vedlikehold

Vi leverer og monterer skilt til alle typer anlegg. Vår driftsteknikker og montør arbeider på fulltid for å vedlikeholde og drifte våre parkeringsanlegg.

Drift av parkeringsområder

Vi regulerer områder, tegner skiltplaner og skilter våre parkeringsområder i henhold til parkeringsforskriften. Som forskriften krever er våre parkeringsanlegg meldt inn i Vegdirektoratets parkeringsregister.

Vår visjon

Vi ønsker å være et lite, fleksibelt og effektivt selskap med tett kontakt med våre oppdragsgivere. Vi ønskerå kunne tilby de til en hver tid beste tilgjengelige løsningene til våre kunder.

post@pdrift.no
telefon 22 16 70 80